Imetyksen ympärillä pyörii kymmenittäin kysymyksiä… Mistä tiedän, että vauva saa riittävästi maitoa? Miksi vauva nukahtaa lähes heti rinnalle? Mitkä ovat imetyksen käynnistymisen perusteet ja mikä merkitys imettämisellä on vauvalle eri vaiheissa? Millaisia haasteita imetyksen kanssa voi kohdata? Miten viestit vauvalle häntä imettäessäsi ja toisaalta, mitä vauva haluaa viestiä sinulle ruokaillessaan?

Lähineuvolan tarjoama imetysohjaus on käytännöllistä ja yksilöllistä. Onpa imetystoiveesi täysimettää, osittaisimettää tai pulloruokkia vauvaa – kaikki nämä vaativat harjoittelua sekä vanhemmilta että vauvalta. Muistathan, että imetyksen ei kuulu sattua ja eikä imetyskipua pidä sietää!

Avullamme opit:

Jos vauva imee rintaa huonolla otteella, voi se aiheuttaa äidille kipua ja toisaalta vauva ei saa kaikkea tarvitsemaansa maitoa imettyä rinnasta. Huonon imuotteen syynä on usein kehon kireydet tai esimerkiksi kireä kieli- tai huulijänne. Käynnillä voidaan tarkistaa vauvan suu ja sen toiminta.

Suun anatomisten rakenteiden (esim. korkea kitalaki, kireät suun jänteet) ja suun toiminnan tutkiminen on imetysohjauksen tärkeimpiä asioita. On tärkeää ymmärtää, miten vauvasi imee rintaa ja miksi.

Vauvan suun rakenteiden ja imutekniikan ymmärrys selittää:

Imetysohjaus olisi hyvä aloittaa jo raskausaikana. Myös WHO eli Maailman terveysjärjestö suosittaa imetysohjauksen olevan osa äitiysneuvolakäyntejä läpi raskauden. Vaikka olisit uudelleensynnyttäjä, on imetysohjauksesta hyötyä, sillä jokainen imetyskokemus on ainutlaatuinen. Kahta samanlaista imetystarinaa ei ole! Ohjaus on käytännönläheistä: perehdymme imetyksen tärkeimpiin asioihin, imetyksen käynnistymiseen ja merkitykseen sekä sen mahdollisiin haasteisiin.

Vauvahieronta yhdessä imetysohjauksen kanssa on mahtava yhdistelmä. Vauvan keholla voi olla esimerkiksi kireyksiä, jotka estävät vauvaa ottamasta hyvää imuotetta ja hankaloittavat syömistä.