Kaikki alkoi halusta ymmärtää ja tukea perheitä kokonaisvaltaisemmin

Valmistuttuaan terveydenhoitajaksi vuonna 2008, Lähineuvolan perustaja Mushka kohtasi monenlaisia perheitä erilaisine tarpeineen niin kunnallisessa neuvolassa, rokotetutkimuksen parissa kuin kouluterveydenhoitajanakin.

Siirryttyään vuonna 2018 yksityiseen terveysneuvontapalveluun, Mushka huomasi, kuinka vanhemmat ottivat usein palveluun yhteyttä itkuisten vauvojen vuoksi. He halusivat varata ajan lääkärille, sillä apua ei ollut löytynyt mistään muualta. Useimmat olivat saaneet siihen saakka vastaukseksi tutun toteaman “vauvat nyt vain itkevät”.

Mushka ei kuitenkaan tyytynyt tähän, vaan lähti yhdessä vanhempien kanssa purkamaan vauvan itkuisuuden taustalla olevia mahdollisia syitä. Perheet saivat apua ja pian kollegat ohjasivat Mushkalle lähes kaikki vauvoihin liittyvät puhelut.

Idea Lähineuvolasta syntyy

Näin kypsyi ajatus siitä, että neuvottomat vanhemmat tarvitsivat yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa tukea perhearkeensa.

He tarvitsivat rinnalla kulkijaa tukemaan elämän muutoskohdissa. Jokaisella vanhemmalla oli vahva halu toimia lapsen kannalta oikein, mutta tietoa ja apua oli vaikea löytää. Liian usein Mushka näki, kuinka vanhemmat olivat jääneet tuuliajolle epämääräisten ohjeistuksien ja ristiriitaisten neuvojen viidakkoon. Tarvittiin konkreettisia, selkeitä toimintaohjeita.

Toiminta alkaa kotikäynneillä

Lähineuvolan toiminta käynnistyi keväällä 2019. Tuolloin Mushka teki kotikäyntejä vakituisen työnsä ohessa. Puskaradiossa alkoi kulkea koko ajan voimakkaammin viesti Lähineuvolasta, joka on vahvaa asiantuntijuutta omaava vauvaperheiden apu. Asiakasmäärät lähtivät tasaisesti kasvamaan ja hyvin tehty työ kantoi hedelmää.

Toiminta-ajatuksena oli tarjota neuvolapalveluita asiakkaiden kotona – siis kaikkia lähellä. Taustalla vaikutti Mushkan opinnot ja kokemus vanhusten kotisairaanhoidon piiristä. Hän oli omaksunut kotikäyntien vaikuttavuuden, sillä kotona tapahtuvat kohtaamiset mahdollistivat keskustelullisen ja kiireettömän hoidon.

Kasvun vuodet

Pandemiasta huolimatta asiakasmäärissä ei juurikaan tapahtunut notkahdusta – vauvoja syntyi samaan tapaan ja avuntarve pysyi vakiona. Oikeastaan avuntarve eli asiakasmäärä osoitti kasvuaan. Mushka aloitti Pikkujätissä vastaanotot marraskuussa 2020 ja tätä kautta yhteistyö monien erikoislääkäreiden kanssa vahvistui.

Samaan aikaan tuli ajankohtaiseksi miettiä, voisiko Lähineuvola olla muutakin kuin Mushka. Lähineuvola oli kuitenkin voimakkaasti profiloitunut yhteen henkilöön, mutta yksi henkilö ei pystynyt hoitamaan kaikkia apua tarvitsevia.

Tämän jälkeen kesästä 2021 alkaen Lähineuvola on kasvanut yksi asiantuntija kerrallaan ja lunastanut vauvaperheiden keskuudessa vankan aseman.

Liiketila Tampereen keskustaan

Syksyllä 2023 oli uuden mietinnän paikka: alun perin kotikäynteihin keskittynyt Lähineuvola tarvitsi toimitilan, jotta se pystyisi vastaamaan entistä paremmin kysyntään. Niinpä lokakuussa liiketilan löydyttyä alkoi fyysinen Lähineuvola saada ulkomuotoaan ensin remontin myötä ja sen jälkeen sisustuksellisesti. Projekti on ollut sähäkkä. Alle kahdessa kuukaudessa Hallituskatu 25:een on rakentunut kaunis ja harmoninen, kodinomainen tila, johon asiakkaat ovat tervetulleita alkuvuodesta 2024.

Jatkossakin toimintaamme ohjaa halu toimia kokonaisvaltaisella otteella. Kannustamme vanhempia luottamaan vaistoihinsa ja hakemaan apua. Usein kohtaamiamme perheiden haasteita ovat itkuinen tai tyytymätön vauva, imetyksen ja ruokinnan haasteet sekä uniongelmat. Emme kuitenkaan jää jumiin yhteen oireeseen ja sen hoitamiseen, vaan ratkomme aina ongelmien taustalla olevat juurisyyt tarjoten lisäksi konkreettisia ja selkeitä ohjeita. Toivomme, että jatkossakin saamme olla perheiden ja vanhempien kanssakulkija tässä ainutlaatuisessa elämänvaiheessa.