Yksi kotikäynti – kokonaisvaltainen hyöty

22.5.2020

Kotikäynnit ovat myös yksilöllisiä ja tehokkaita. Kun perhe saa ohjauksen omassa ympäristössään, jää kaikki paremmin mieleen ja ohjaus on viety juuri heidän toimintaympäristöön ja päivittäisiin käytäntöihin. Tietenkin kuunnellen ja kunnioittaen perheen omia toiveita!

”Milloin pääsisit tekemään sellaisen vyöhyketerapeuttisen vauvahieronnan?”

Toki voin asiakkaan niin toivoessa mennä tekemään vauvalle yksittäisen hieronnan tai antamaan yleiset vinkit imetykseen liittyviin haasteisiin. Mutta lopulta kotikäynti on niin paljon muutakin kuin ”vain” esim. vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta tai imetysohjaus.

Ensikäynti perheen luokse on aina väistämättä pidempi, koska silloin keskustellaan hyvin moninaisista asioista, ja toisaalta minun on hoitajana huomioitava kokonaisuus. Kysymyspatteristo muodostuu siitä, miten äiti voi ja on toipumassa synnytyksestä, miten vauva on syntynyt ja voinut syntymän jälkeen, miten imetys tai pulloruokinta sujuu, onko vauvan tai äidin voinnin suhteen noussut huolia esiin… Ja ennenkaikkea: mitä toiveita perheellä on Lähineuvolalle ja mihin he erityisesti kaipaavat apua tai mikä nostaa huolta pintaan?

Koska ihminen on kokonaisuus, samoin on jokaisen asiakasperheen tilanne. Ja kun yksi asia vaikuttaa toiseen, ja siten kolmanteen, tulee minun löytää tilanteen syy-seuraussuhteet ja hakea niihin ratkaisuja. Tätä palapeliä ratkoessa huomioidaan usein todella laaja kirjo asioita.

Ja toisinaan onkin sitten käynyt niin, että laajasti tilannetta kartoittavalla kotikäynnillä selitykset perheen haasteisiin löytyy jostain, mitä ei välttämättä ole tullut ajatelleeksikaan. Ja TÄSSÄ on tämän työn suola!

Siksi Lähineuvolan hinnastoonkaan ei ole eritelty esimerkiksi pelkkää imetys- tai uniohjauskäyntiä, koska kokonaisuus ratkaisee. Ja siksipä…

KOTIKÄYNNEISSÄ ON VOIMAA! <3

<3 : vauvaperhevalmentajanne Mushka