Psykologinen jälkitarkastus

Synnytys on aina mullistava tapahtuma niin keholle kuin mielellekin. Vastaanotolla arvioidaan äidin mielialaa synnytyksen jälkeen, tarjotaan mahdollisuus synnytyksen purkukeskusteluun ja voidaan tarvittaessa tukea varhaista vuorovaikutusta vauvan kanssa.  Myös imetyksestä ja sen sujumisesta voidaan keskustella äidin niin toivoessa, ja tarvittaessa imetykseen tai vauvantahtiseen pulloruokintaan saa ohjausta. Psykologinen jälkitarkastus on jokaisen äidin oma neuvolakäynti synnytyksen jälkeen!

Vauvavuoden mielenhuolto

Vauvavuosi pitää sisällään monenlaisia vaiheita ja tunteita. Tällä vanhemman jaksamiseen keskittyvällä vastaanotolla arvioidaan vanhemman mielialaa ja pyritään ennaltaehkäisemään tai hoitamaan jo syntynyttä mielialaoireilua.

Vastaanotolla voidaan keskustella vanhemman uupumuksesta, ahdistuksen tai masennuksen tunteista, kuormituksesta ja stressistä. Vastaanotolla kartoitetaan perheen kokonaistilannetta ja etsitään keinoja voimavarojen vahvistamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.

Yhdessä vanhemmuuteen

Perheellistyminen on aina iso muutos myös parisuhteelle, ja kukin suhde on tässäkin asiassa erilainen. Tutkimusten mukaan parisuhdetyytyväisyys tippuu radikaalisti ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen, mutta tätä voi taklata valmistautumalla vauvan tuloon yhdessä! Tällä parivastaanotolla valmistaudutaan tulevaan vanhemmuuteen ja keskustellaan vauvan syntymän aiheuttamista muutoksista parisuhteelle ja sen rooleille. Millaisia ensipäivät ja -viikot tulevat olemaan ja mitä se tarkoittaa meidän arjessamme?

Vastaanotolla tuetaan aktiivisesti myös sopeutumista uuteen elämänmuutokseen ja kannustetaan vanhempia löytämään omannäköisensä roolit uudessa elämäntilanteessa. Vastaanotolla myös lujitetaan vanhempien yhteisvanhemmuutta sekä keskustellaan toimivan vanhemmuuden rakentumisesta parin välille. Tälle vastaanotolle voi varata ajan jo odotusaikana tai lapsen syntymän jälkeisinä ensikuukausina.

Odottajan vastaanotto

Vanhemmuus alkaa rakentua etenkin äidin mielessä jo raskausaikana monin eri tavoin. Joskus odotusaika on huolten sävyttämää tai raskauteen voi olla vaikea suhtautua. Odotusajan vastaanotolla voit käydä läpi raskauteen liittyviä tuntemuksia ja saat tukea vanhemmuuteen valmistautumiseen jo raskausaikana.

Tällä ensisynnyttäjälle suunnatulla vastaanotolla voidaan keskustella vanhemmuuteen liittyvistä odotuksista ja mahdollisista huolista, mielialasta raskauden aikana sekä arvioidaan äidin ja perheen voimavaroja vanhemmuuden kynnyksellä. Vastaanotolla kartoitetaan myös vanhemman mielikuvia kohtuvauvasta ja tuetaan varhaisen vuorovaikutussuhteen syntyä.

Vastaanotolla saat halutessasi tietoa myös odottajalle tärkeistä teemoista, esim. mieliala synnytyksen jälkeen, vauvan uni, imetys. 

Vuorovaikutusta tukeva imetysohjaus

Suhde omaan lapseen alkaa muodostua monilla äideillä jo raskausaikana. Vauvan ruokinta – imetys tai pulloruokinta – on oiva hetki syventää suhdetta, mikäli suhteen muodostuminen raskausaikana on ollut syystä tai toisesta haastavaa. Vastaanotolla saat ohjausta imetykseen valmistautumiseen jo raskausaikana tai tukea imetyksen sujumiseen vauvan syntymän jälkeen. Kaiken keskiössä on sinun ja vauvasi ainutlaatuinen suhde!

Odotusaikana käydään läpi perustietoa imetyksestä sekä voidaan ohjata imetysasentoja ja hyvän imuotteen periaatteita. Lisäksi voidaan keskustella myös imetystoiveesta sekä imetyksen merkityksestä äidille ja tukea näin kunkin äidinnäköistä imetysmatkaa.Vauvan syntymän jälkeen vastaanotolla saat imetysohjausta toiveesi mukaan. Työskentelyn pohjana on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja hoito, jossa imetys tai vauvantahtinen pulloruokinta toimii yhtenä ainutlaatuisena suhteen syventämisen paikkana.